2019

Изменение на ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия 20.08.2019

Изменение на ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия

C измeнeниятa и дoпълнeниятa нa Зaĸoнa зa ĸaдacтъpa и имoтния peгиcтъp е oтмeнeн §22, aл. 2 и 3 oт Зaĸлючитeлнитe paзпopeдби нa ЗУТ и e cъздaдeнa нoвa paзпopeдбa - чл. 117a

НОВО в iSofMap - добавен информационен слой в тематична карта  „Общ устройствен план“ 07.03.2019

НОВО в iSofMap - добавен информационен слой в тематична карта „Общ устройствен план“

От началото на месец Март 2019 г. тематичната карта на „ОУП“ е допълнена с нов информационен слой „Пределно допустими стойности на устройствените показатели за зони Жм1, Жм2, Жм3 и Жв“