Геодезически услуги

Извършваме бързо, коректно и ефективно геодезически измервания и трасиране на недвижими имоти.

Разполагаме с отлично подготвен екип от специалисти с богат опит, модерна техника и специализиран софтуер.

На своите клиенти предлагаме:

-  Трасиране и означаване на граница на поземлен имот

-  Заснемане на граница на поземлен имот или сграда

- Геодезическо заснемане на обекти за въвеждане в експлоатация

-  Трансформиране на координати на точки между Софийска координатна система и координата система 1970 г.

-  Трансформиране на файл

-  Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента

Пълно описание на предлаганите геодезически услуги и техните цени може да откриете тук.